7 Eylül 2014 Pazar

Staj Defteri

   Merhaba arkadaşlar ,  bu günlerde cebelleştiğim bir konu olan ve sizlere yararı olacağını düşündüğümden staj defteri nedir ne değildir bir konuşalım istedim .

  Genelde 2. sınıf yazında başlayan stajlarımız için , stajda gözlemlediğimiz , uyguladığımız durumları kağıda dökmemiz ve sunmamız istenir .
Tabi olay bu kadarıyla sınırlı değildir , gelecekte de bizim için referans niteliği taşıyabilecek , ayrıca yaptıklarımızı nasıl ifade ettiğimizi gösterecek bir araçtır staj defteri .
   Bunun içindir ki staja başlanan ilk günde bir not defteriyle yapılanları anlaşılır bir şekilde not almak gerekir - ki malum defterimizi hazırlarken zorlanmayalım - .

   Yaptıklarımızı , gözlemlediklerimizi güzel bir şekilde not alırız , fabrika ortamındaysak fotoğraflar çekip dosyalarız , ofis ortamındaysak yazdığımız programları , yaptığımız çizimleri ya da gözlemlediklerimizi de kaydeder dosyalarız . Böylece staj defteri hazırlarken bizim için asıl önemli olan noktaları tamamlamış oluruz aslında .
 Ayrıca staj defterimiz yaz stajı kurallarına ve mühendislik standartlarına uygun şekilde hazırlanmalıdır .
    Stajımız biter , artık bir Word belgesi açmanın zamanı gelmiştir ve belirtmekte fayda var;   Öncelikle Staj yapılan yerle alakalı bilgi şarttır , iş yeri ne iş yapıyor , tarihçesi nedir , yaptığı projeleri , devam eden projeleri , çalışan sayısı , bölümleri teker teker açık bir şekilde sıralanır .
Örnek vermek gerekirse ;
A) İş Yeri Hakkında Genel Bilgi

Sistek Elektronik Sistemler, San. ve Tic. Ltd.Şti. Endüstriyel Kontrol konusunda 1984 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 1996’da Siemens sistem entegratörü olan firma PLC li çözümlerle hizmetlerini zenginleştirmiş. Aynı yıl Türkiye de S7-300 lü ilk PLC li sistem çözümü gerçekleştirilmiş. Halen Otomasyon ve Motor sürücüleri konusunda Siemens Çözüm Ortağı olarak faliyetlerini arttırarak sürdürmektedir.
Faaliyet alanı başlıca üç grupta özetlenebilir:

1. Endüstriyel Kontrol Cihazları Üretimi:

.................
................
Bant kantarları / Dozajlama sistemleri
...............
..............
2. Otomasyon Sistemleri Yazılım, Donanım, Sistem Mühendisliği:
......................

3. Siemens PLC, Otomasyon Ürünleri Temini:
.......................
Şirketin Hizmetleri
.............
............
............

Şirketin Temsilcilikleri
............
...........
...........


 Ayrıca şirketin bölümlerini belirtirken blok diyagramlardan da faydalanmak daha hoş olabilir .


                B) İş Organizasyonu ŞİRKETİN ORGANİZAYON ŞEMASI
    Bunları yaptığımız takdirde artık ilk adımı tamamlamış oluruz . Daha sonra stajın amacı ve yapılması gerekenleri belirtiriz .

    Üçüncü adımda ise stajın asıl bölümü vardır , Staj esnasında yaptıklarımız , aldığımız notlar , gerekirse fotoğraflar bu bölüme düzenli ve açık bir şekilde yazılır . Ayrıca notlarımızı yazarken geçen teknik terimleri açıklama ihtiyacı hissetmeliyiz , okuyan birinin aklında soru işareti bırakmamak her şeyden önce salih bir davranıştır :) . Duruma göre fotoğraflar Ekler adı altında da sunulabilir .

     C)  GİRİŞ

PLC

PLC ( Programsal Mantıksal Denetleyici ) fabrikalardaki imalat hatları veya makinelerin kontrolü gibi işlerin denetiminde kullanılan özel bilgisayar.
Genel kullanımlı bilgisayarların aksine PLC birçok girişi ve çıkışı olarak düzenlenir. PLC’lere denetleyeceği sistemin işleyişine uygun programlar yüklenir. PLC programları, giriş bilgilerini milisaniyeler mertebesinde hızla tarayarak buna uygun çıkış bilgilerini gerçek zamanıyla yakın, cevap verecek şekilde çalışır.
İçinde bir mikroişlemcisi olup karmaşık sistemlerin programlanmasında kullanılır. PC’lerden en temel farkı sinyal girişlerinin ve çıkışlarının çalışma ve işleme şeklinde ortaya çıkar. PLC’ ler ilk olarak karmaşık röle sistemlerinin yükünü hafifletmek için çıkarılmış basit mantıksal işlemleri yapan cihazlardır.
Günümüzde diğer programlanabilir bilgisayarlarla arasındaki farklılıklar giderek azalmaktadır. PLC bir bakıma monitörü ve klavyesi bulunmayan bir bilgisayar gibidir. Bir diğer farkı ise işletilecek verilerin gerçek ortamdan gelmesi ve sonuçların yine gerçek ortama analog ve sayısal olarak gönderilmesidir.
Mikroişlemcilerin maliyeti daha düşük olmasına rağmen, PLC’ lerin tercih edilme sebepleri, elektronik tasarıma harcanacak zamanı en aza indirmesidir.
Bir fabrikanın tüm otomasyon işlerini yüklenebilecek kadar günümüzde geliştirilen modüler yapıdaki PLC’ lere gerektiğinde ek giriş- çıkış modülleri RS-232, RS485, Modem, Ethernet gibi haberleşme modülleri eklenebilmektedir.
Otomasyon; bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır.
Bir otomasyon sisteminde toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyon düzeyini belirler. İnsan gücünün yoğun olduğu sistemler ise tam otomasyon olarak adlandırılır.
Otomasyonda üç ilke vardır: Birincisi ekonomik çalışmaların bir süreç bütünü oluşu, yani tüm ekonomik çalışma bir bütün olarak bir uyum içinde olmalıdır. İkincisi otomasyon sürecinin altında bir görüntü, düzen ve biçim vardır. Üçüncü ilke ise otomasyonun kendini düzenleyici denetimi vardır. Ve bu ilkelerin gerçekleşmesi otomatik makineler, elektronik kontroller ve bilgisayarlar, mekanik beyinler aracılığıyla olur.


Kulanım Alanları

İmalat Sektörü: Fabrika otomasyon sistemleri
Elektrik Sektörü: Akıllı sayaç, aydınlatma otomasyon sistemleri
Geri Dönüşüm Sektörü: Atık kağıt değerlendirme otomasyon sistemleri
Enerji Sektörü: Enerji üretim, denetim, ücretlendirme otomasyon sistemleri
Elektronik Sektörü: Devre dizayn, üretim otomasyon sistemleri

Ayrıca bilişim, telekomünikasyon, ofis yönetimi otomasyon sistemleri vardır.

                           D)  RAPORUN ANA KISMI
................
...............

  ASKİ İVEDİK 3. İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
............
............
ASKİ için Fotoğraflar
..........
..........
MADİNSAN ALÇI KIRMA FABRİKASI
..........
..........
 Madinsan Silo ve Pano Fotoğrafları
............
............
AR-GE ÇALIŞMALARI
.........
.........
İŞLEMCİ nedir ?

Çevresel birimlerin çalışmasını sağlayan , birimler arasındaki veri akışını kontrol eden veri işleme görevlerini yerine getiren milyonlarca transistor den oluşan bir yapıdır .

ALU

İşlemcinin matematiksel , mantıksal işlemleri yapabilen birimidir .Bir kombinasyonel devredir ; yani hafızası yoktur. ALU sonuçları accumulator denilen genel amaçlı kaydediciye kaydedilir.

IDE (Integrated Department Environment)

Kod yazım ortamı diyebiliriz .
En temel özellikleri ;
Programlama dilimine göre söz dizimi renklendirmesi yapabilen kod yazma editörü .
Kod dosyalarının hiyerarşik bir yapıda görülmesi için gerçek zamanlı bir dizelge
Tümleşik bir derleyici , yorumlayıcı , hata ayıklayıcı
Küçük inşa araçları (Eclipse , Visual studio , Dev C++ , Code blocks  gibi)

ARM nedir ?(Acorn Rise Machine)

32 bit RISC(reduced instruction set computing) işlemci mimarisidir.
Yüksek hızlara çıkabilir.
32 bit mimari yapısı vardır.
Çok az enerji tüketir.
Zengin çevresel donanım imkanı vardır.
ST(STMicroelectronics) , TI(texas instruments) , Philips , Atmel gibi firmalar işlemcilerini ARM mimarisi kullanarak üretirler . Firmalara göre kütüphaneler değişeceği için programlama da değişir .

Giriş Çıkış Birimi(GPIO)(General Purpose Input Output)

Input pull up , Input pull down , analog , output open drain , output push pull .
GPIO modülüne ait fonksiyonel tanımlamalar :
Data Kontrolü : Pin için giriş çıkış ayarları bu bölümde gerçekleşir.
Interrupt Kontrolü : GPIO pinlerinin interrupt özeliğinin açılıp kapanmasını sağlar.
Hangi durumlarda interrupt geleceğini sağlar.
Mod kontrolü : GPIO pininin hangi işlevini kullanacağımızı belirler.
Pad kontrolü : Pad ayarlamaları için kullanılır. Donanımsal olarak kullanım değişikliklerinde tercih edilir, opsiyonel olarak open drain seçimi yapılmasına olanak sağlar.

Register nedir ?

Bilgi saklayan , 1 ve 0 lardan oluşan flip flopların yan yana getirilmesiyle oluşur .
8 bitlik bir registera her bite 1 veya 0 yazarak toplam 256 tane değişken yazabiliriz.
Bir başka deyişle ; 0 dan 255’ e kadar bir sayı yazılabilen ve bu değeri unutmayan kutucuklardır.

KESME nedir ?

Yazılmış olan bir program normal akışında devam ederken , kurulu olan herhangi bir olaydan dolayı oluşan özel durum için o an yapmakta olduğu işi bırakıp bu özel durumun belirtmiş olduğu fonksiyona giderek onu yerine getirmesi ve daha sonra kaldığı yerden devam etmesine kesme denir .
Örneğin ; Aracın elektronik kısımlarını kontrol eden bir işlemci , kaza anında o anda yaptığı işi bırakıp hava yastıklarının şişmesini sağlar .
Nested Victored Interrupt : Birden fazla kesmenin iç içe çalışabildiği anlamına gelir .
Örneğin ; işlemci çalışırken düşük öncelikli bir kesme aktif oldu . Bu sırada önceliği yüksek  bir kesme gelirse işlemci düşük öncelikli kesmeyi bırakıp yüksek önceliğe sahip olan kesme fonksiyonuna gider .
PIC mikrodenetleyicisinde ise bu olay , önce düşük öncelikli olanın işini bitirir sonra diğer gelene gider .

TIMER nedir ?

İşlemci içerisinde zamanlama gerektiren uygulamalarda kullanılır . Başka bir modülü tetiklemek için capture(yakalama) yapabilmek için ve PWM oluşturmak için kullanılır .

PWM nedir ?(Pulse Width Modulation)

Üretilecek olan darbelerin genişliklerini kontrol ederek , çıkışta analog bir sinyal üretebilme işlemidir . Analog sinyal üretmek için dijital ortamın kullanılması olarak da tanımlanabilir .
Nasıl çalışır ? : Mikrodenetleyici , timer yardımıyla sinyal üretir , ürettiği sinyal ile analog çıkıştan kare dalga verir .

UART Haberleşme Modülü(Universal Asyncronous Receiver Transmitter)

Bir seri haberleşme modülüdür. UART ; byte olarak aldığı dataları bir diğer cihaza asenkron olarak iletir. RS-232 , RS-422 ya da RS-485 haberleşme standartlarını destekler .
Senkron haberleşme de gerçekleştirebilir (USART) .
Temel olarak 4 kablo ile kontrol edilebilir . GND , VCC , TX , RX .

KEIL

Cortex-M , cortex-R4 , ARM7 , ARM9 cihazlarının tamamını destekleyen , üzerinde IDE , debugger , similasyon desteği olan bir derleyicidir .
CMSIS özelliğini destekliyor .
TCP/IP ve UDP protokollerini destekliyor .
32 KB ücretsiz kullanım özelliği vardır .

Bu çalışmalar ve araştırmalar ışığında kazandığım bilgileri uygulamaya dökmeye çalıştım , kodlarını yazdığım ve edindiğim geliştirme kiti üzerinde denediğim çalışmaların bazıları aşağıdadır.
UYGULAMALAR
..................
.................
................


     Dördüncü olarak Sonuç bölümü yer almalıdır , stajdan alınan haz , karşılaşılan hatalar , kazanımlar ve memnuniyetin derecesi dile getirilir .

                                       E) SONUÇ
..................

    Böylece staj defterini Dört adımda tamamlamış oluruz . Şimdi en başında yapılabileceği gibi , eklenilecek şeyler olabilir düşüncesiyle benim de yaptığım gibi en sonunda da hazırlanabilecek İçindekiler kısmı vardır .Son olarak bir kapak hazırlar  defterimizi tamamlarız .

                                         İÇİNDEKİLER
A)İş Yeri Hakkında Genel Bilgi…………………………………...….….1
tAMAMLANMIŞ PROJELER………………………………………………....3
DEVAM EDEN PROJELER……………………………………………………4
B) İş Organizasyonu ŞİRKETİN ORGANİZAYON ŞEMASI……………...5
     ÇALIŞAN SAYISI VE GÖREVLERİ……………………………….………......5
İŞİN TANIMLANMASI……………………………………………………………7
ŞİRKET TARAFINDAN KULLANILAN PROGRAMLAR………………………7
C)GİRİŞ……………………………………………………………………………..8
     PLC……………………………………………………………………………….8
D)RAPORUN ANA KISMI…………………………………………………………9
     ASKİ İVEDİK 3. İÇME SUYU ARITMA TESİSİ………………………………9
     FİLTRENİN ÇALIŞMASI………………………………………………………10
    ASKİ İÇİN FOTOĞRAFLAR……………………………………………………10
MADİNSAN ALÇI KIRMA FABRİKASI………………………………………….20
    MADİNSAN SİLO VE PANO FOTOĞRAFLARI……………………………….21
AR-GE ÇALIŞMALARI…………………………………………………………….24
     UYGULAMALAR…………………………………………………………….…27

E)SONUÇ…………………………………………………………………………….29

Genelde istenen ciltletmektir . Spiral uygun olmaz . Artık staj defterimizi iş yerine onaylatıp , ilgili kişi veya kişilere sunabiliriz .


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder